Антивирусен софтуер

В днешния интернет свят, данните се превърнаха в една от най-ценните цели за хакерите. Освен това те продават някои от най-чувствителните и ценни данни на черния пазар. В резултат на това киберсигурността се превърна в необходимост и единственото ефективно средство за защита на бизнеса от тези заплахи.

Ако всеки бизнес иска да оцелее в днешния конкурентен свят, той трябва да има правилна стратегия за киберсигурност.

Киберсигурността е процесът на защита на компютърните системи, мрежи и данни от проблеми, като хакерски атаки, фишинг и други киберзаплахи. 

Цел на кибератаките:

  • Неоторизиран или незаконен достъп до данни: Получаване на достъп до данни с цел модифициране или изтриване на данните.   
  • Изнудване: Заплашване на жертвата в замяна на пари чрез незаконно получаване на достъп до нейни лични и чувствителни данни.   
  • Увреждане на бизнеса на конкуренцията: Възможно е да навредите на бизнеса на конкурент, като откраднете търговски тайни или друга ценна информация, като например интелектуална собственост, която има значителна стойност. След като тези тайни изтекат публично, те могат да загубят финансовата си стойност и на свой ред да повлияят на рентабилността на организацията.   
  • Прекъсване на стопанската дейност: Една от целите на кибератаките е да се наруши ежедневната бизнес дейност на организацията.   
  • Увреждане на репутацията: Понякога организациите могат да се сблъскат с нарушения на сигурността и въпреки че въздействието им би било минимално, те биха могли да навредят на репутацията на организацията сред обществеността.

№1 решения за киберсигурност

Предприятията и организациите могат да извлекат значителни ползи, ако включат киберсигурността в своята стратегия. Независимо дали става въпрос за намаляване на времето за престой, минимизиране на разходите за сигурност или предотвратяване на кибератаки, киберсигурността може да направи това и много повече.

Защита за работни станции – компютри, лаптопи, мобилни устройства

 Защита за сървъри – файлови, мейл, SharePoint, Gateway, Виртуализация

Централизирана администрация – локална или облачна конзола, Remote Monitoring & Management(RMM) плъгини, Direct Endpoint Management(DEM) плъгини

 Анализ на атаки и заплахи – Endpoint Detection & Response, Cloud sandbox анализ

 Data Security – Encryption, бекъп и възстановяване, Data Loss Prevention(DLP)

Cloud Security – Защита на Cloud приложения за бизнеса

 Автентикация – Двуфакторна Автентикация (2FA)

Свържете се с нас