Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

С настоящата Политика за защита на личните данни имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо КЕЙСИЕМ ЕООД обработва личните Ви данни.

Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Можете да посещавате нашия сайт, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените сървърни лог файлове, като например името на искания файл, датата и часа на изтеглянето, количеството прехвърлени данни и искащия доставчик. Тези данни се необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас.

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на поръчка

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки формуляр за поръчка за продукти и/или услуги на КЕЙСИЕМ ЕООД (напр. през формата за контакт в сайта или по имейл. Използваме предоставените данни, за:

Осъществяване на кореспонденция с Вас;

обработване на Вашите запитвания;

осъществяване на дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;

извършване на нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

Физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща;

Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.

В случай, че участвате в наше обучение, за да удостоверим Вашето присъствие и да издадем удостоверение, ние събираме и обработваме следните предоставени доброволно от Вас данни /Данните се събират само за лица, упражняващи педагогическа професия/:

Физическа идентичност: имена, дата и място на раждане, телефон и адрес на електронна поща за връзка.

Социална идентичност: образование, специалност, образователно-квалификационна степен, обучаваща институция, диплома серия № и дата на издаване.

Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска и обучителна дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни е 20 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги  използваме и след изтичане на този срок.

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка за продукт и/или услуга на КЕЙСИЕМ ЕООД Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги; хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и събития); институции (напр. МОН, в случаите, когато те изискват удостоверенията за премината квалификация); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; счетоводство, юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас.

 

Използване на „бисквитки“

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. „Биcквиткитe“ ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи тeкcтoвo cъдъpжaниe, кoитo ce cъxpaнявaт в кoмпютpитe Ви c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa c нашия caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение с цел адаптиране на нашия сайт cпpямo Вашите пpeдпoчитaния и оптимизиране на работата Ви с него. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa структурата и съдържанието на сайта . Чрез „бисквитките“ ние нямаме достъп до личнa инфopмaция за Вас.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането им за конкретни случаи или като цяло. Неприемането на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

 

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;

поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;

поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни на Уебсайта и да упражните своите права е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: office@keisiem.com.