Видеонаблюдение

Камерите винаги са били неразделна част от всяка система за наблюдение и сега се използват повече от всякога. Осъзнавайки потенциала на видеонаблюдението за повишаване на сигурността, Кейсием ЕООД ви предлага интегрирани решения за системи за видеонаблюдение. Използваме най-съвременни продукти и осигуряваме цялостна поддръжка – от камери, устройства за съхранение, монитори и видеостени до софтуер. 

Ще получите нашата подкрепа с решения за нови и съществуващи системи за видеонаблюдение, които включват проектиране, инсталиране, тестване и поддръжка.

Нашите специалисти проектират най-оптималните решения за видеонаблюдение, съобразени с вашите нужди. Ние ще предложим правилните камери и ще ги поставим на правилните места, използвайки интелигентни DVR или NVR устройства за запис и управление.