„Дигитална раница“

Като част от Консорциум „Дигитална раница“ и като официален партньор на MOZAIK за България, „КЕЙСИЕМ“ ЕООД има за цел да популяризира сред учителите в страната mozaBook като провежда обучения по одобрени от МОН програми.

Достъпът до електронната платформа се осъществява чрез акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg и регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

 

ЗА ПРОЕКТА "ДИГИТАЛНА РАНИЦА"

Пускане на видеото

Всеки потребител на „Дигиталната Раница“ има достъп до пълния набор от съдържание налично в Библиотеката, както и до това налично в секцията MOZAIK:

В библиотеката съдържанието е разграничено по класове и предмети с цел бърза и лесна навигация.

Голямата база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации) е достъпна посредством @edu.mon.bg акаунтите. Лицензите за mozaBook са осигурени безплатно от МОН в рамките на проекта за цялата образователна система.

 

част от платформата на МОН „Дигитална Раница“

Софтуерът е част от платформата на МОН „Дигитална Раница“ и от началото на настоящата учебна година за него са осигурени лицензи на всички учители и ученици.

КЕЙСИЕМ ЕООД е официален представител на Mozaik и mozaBook за България. Нашата компания участва в реализирането на „Дигитална Раница“, като интегратор на два от основните модули, включени в проекта:

– Модул за създаване на интерактивно учебно съдържание – mozaBook;

– Модул за визуализация на интерактивно учебно съдържание – mozaWeb.

Лекторите ни са сертифицирани на най-високо ниво и могат да ви предложат качествено обучение, индивидуален подход и гъвкавост в организацията на обученията!

Заявка на обучение