You are currently viewing За 4-та поредна година KEISIEM Ltd. подкрепя инициативата на БАИТ „Дигитални новатори в образованието“

За 4-та поредна година KEISIEM Ltd. подкрепя инициативата на БАИТ „Дигитални новатори в образованието“

Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигитално съдържание, връзката на училищата с бизнеса и подготовката за изграждане на STEM центрове.
В надпреварата могат да участват учители – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас.