КЕЙСИЕМ ЕООД предлагана консултантски услуги на своите клиенти, търсещи насоки, възможности и решения, свързани с изграждането на СТЕМ центрове. Компанията ни има богат опит и специализирани познания, с които може да помогне на училищата с професионални съвети и помощ при вземането на информирани решения и постигане на конкретни резултати.

Консултацирането минава през всички фази на процеса от идеята до реализацията, през кандидатстването с подаване на концепция до доставката на оборудване и сервизна поддръжка на техниката. За целта се извършва анализ на съществуващата физическа среда, специфичните нужди на учебното заведение според неговия профил, подбор на ИТ технологии, които впоследствие ще бъдат интегрирани в училищния STEM център.

Нашите експерти в областта на образованието предлагат услуги в широк спектър:

Проектиране

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага изработване на концепции и идейни проекти, съгласно изискванията на Националния STEM център и разпоредбите на МОН, включващи архитектурно оформление, вътрешно разпределение и 3D визуализации;

ИТ консултации

ИТ консултантите ни разработват решения от областта на информационните технологии, за да помогнат на училищните ръководства да оптимизират своята технологична инфраструктура, да рационализират процесите, да направят хардуерен подбор, да внедрят софтуерни решения, да подобрят мерките за киберсигурност и да приведат ИТ стратегиите в съответствие целите им;

Правни консултации

Правните консултанти предоставят съвети и насоки по правни въпроси, догавори и тръжни процедури, в съответствие с нормативните изисквания.

Финансово консултиране

КЕЙСИЕМ ЕООД подпомага финансовото планиране, разработва бюджети и предлагасъвети относно управлението на средствата.

Консултантските ни услуги включват подход насътрудничество, при който се ангажираме с клиентите ни чрез анализ, проучване и разработване на индивидуалнирешения, в зависимост от конкретните нужди и цели на клиента.

Искате да се свържете с нашият екип