Обучение за работа с mozaBook и разработване на интерактивни уроци

Курсът се реализира под формата на уъркшоп и представя ресурсите и инструментариума на интерактивната платформа mozaWeb в реални условия. Полезен за учители по всички дисциплини, от 1 до 12 клас. Включени са часове за разработка на собствено интерактивно съдържание. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-190 / 02.02.2018 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

LABDISC – Практически приложения на ИКТ в часовете по природни науки

Програмата съответства на нуждата от усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите и по-ефективно представяне на учебния материал, чрез специализирани хардуерни устройства – LABDISC. Демонстрирайки прости научни експерименти и използвайки сензори, регистратори на данни и софтуер за анализ се осигурява проектно-базирано мултимедийно обучение в реално време. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-1566 / 19.06.2019 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Внедряване и обучение за работа с MS Office 365

Запознаване със същността и идеологията на Office 365. Представени са функционалностите и предимствата на системата, както и нейното приложение в образованието. Част от обучението включва уъркшоп по време, на който обучаемите ще се научат да създават персонални акаунти в облака, както и да ги конфигурират и управляват. Упражнява се споделяне на документи и работа в групи. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-190 / 02.02.2018 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Разгледайте нашите софтуерни продукти

Свържете се с нас