Основната дейност от портфолиото на КЕЙСИЕМ ЕООД е разработване, съгласуване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда и съдействие при подаването й. 

Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да подадат държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа на територията на Република България .

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА СТЕМ

СРОКОВЕ ЗА СТЕМ:

Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да подадат държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа на територията на Република България .

Срокове за подаване на концепции:

Начален срок: 19.04.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 21.08.2023 г. 17:30 ч.Допълнителна информация относно крайния срок

21 юни 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: първи прием за Концепция (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл.;

19 юли 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: втори прием за Концепция (втори краен срок) – всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.;

21 август 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: трети прием за Концепция (трети краен срок) – училища в категория от 401 и повече ученици.

Интернет адрес: https://www.mon.bg/bg/100886

Нашите експерти в областта на образованието предлагат услуги в широк спектър:

Проектиране

КЕЙСИЕМ ЕООД предлага изработване на концепции и идейни проекти, съгласно изискванията на Националния STEM център и разпоредбите на МОН, включващи архитектурно оформление, вътрешно разпределение и 3D визуализации;

ИТ консултации

ИТ консултантите ни разработват решения от областта на информационните технологии, за да помогнат на училищните ръководства да оптимизират своята технологична инфраструктура, да рационализират процесите, да направят хардуерен подбор, да внедрят софтуерни решения, да подобрят мерките за киберсигурност и да приведат ИТ стратегиите в съответствие целите им;

Правни консултации

Правните консултанти предоставят съвети и насоки по правни въпроси, догавори и тръжни процедури, в съответствие с нормативните изисквания.

Финансово консултиране

КЕЙСИЕМ ЕООД подпомага финансовото планиране, разработва бюджети и предлагасъвети относно управлението на средствата.

Консултантските ни услуги включват подход насътрудничество, при който се ангажираме с клиентите ни чрез анализ, проучване и разработване на индивидуалнирешения, в зависимост от конкретните нужди и цели на клиента.

 КЕЙСИЕМ ЕООД – ЛИДЕР В СТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ :

Нашият екип съдейства за цялостна СТЕМ концепция от идея до цялостно реализиране на проекта.

Искате да се свържете с нашият екип