You are currently viewing Учител от СУ „Йоан Екзарх Български“ получи наградата „Константин Величков“ на МОН

Учител от СУ „Йоан Екзарх Български“ получи наградата „Константин Величков“ на МОН

Преподавателят по английски език Лина Милчева Янбастиева-Петрова от шуменското СУ „Йоан Екзарх Български“ получи наградата „Константин Величков“. Тя се връчва ежегодно за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос за развитието на българското образование по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Церемонията се проведе днес в сградата на Министерството на образованието и науката.

С наградата се удостояват български учители в различни категории. Лина Янбастиева-Петрова получи приза в категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

Лина Янбастиева-Петрова участва в инициирането и реализирането на множество образователни, международни и национални проекти и програми. Автор е на редица публикации в областта на прилагането на съвременни технологии в преподаването на чужд език. От 2022 година е редовен докторант към ШУ „Епископ Константин Преславски“ с тема на дисертационния труд „Използване на създадени от учителя дигитални ресурси при развиване на умението за четене на английски език“. От тази година тя е част от екипа за адаптиране и разработване на образователни ресурси, включени в „Дигиталната раница“ за онлайн образование на edu.mon.bg. Като сертифициран “mozaLearn ICT Expert” тя обучава учители за работа с образователния презентационен софтуер mozaBook.

От ръководството на СУ “Йоан Екзарх Български” обясниха, че госпожа Янбастиева-Петрова има съществен принос за оформяне на модерния облик на СУ „Йоан Екзарх Български“. Иновативната ѝ образователна дейност е насочена към създаване на интердисциплинарни уроци по английски език, с които се цели и развиване на дигиталните компетентностите на учениците, изграждане на тяхното екологично и гражданско възпитание.

“Отличието е плод на дългогодишната високопрофесионална работа на г-жа Янбастиева-Петрова като учител новатор и съвременен будител. Лина е дъщеря на Аделина Любенова Пенева, сътрудник в БАН, учител в Хуманитарната гимназия, и проф. д-р Милчо Иванов Янбастиев, ръководител на лаборатория по биофотоника в Института по кинетика и катализ на БАН. Детството ѝ е свързано с баба ѝ Благовеста Пенева, небезизвестната учителка по история от Икономическия техникум. Лина Янбастиева-Петрова продължава семейната традиция, а настоящата награда е поредната страница на родовата просветителска памет. Тя получава тази награда заслужено за своя професионализъм. Неговата висота се поддържа от обичта на учениците ѝ и уважението на колегите ѝ.”, добавиха от ръководството на СУ “Йоан Екзарх Български”.

ШУМ.БГ